تالار-بورس

عرضه اولیه یک شرکت شیمیایی در بورس

مدیر عامل بورس تهران گفت: عرضه اولیه ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت پدیده شیمی قرن به عنوان ۵۳۴ اُمین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران روز چهارشنبه انجام می‌شود .