آب برای سوخت فضاپیما

آب جایگزین سوخت موشک می‌شود

محققان روشی نوین برای تأمین سوخت، آب و هوای مورد نیاز فضانوردان برای سفر به اعماق فضا یافته‌اند. در این روش مولکول‌های آب به اکسیژن و سوخت هیدروژن تبدیل می‌شود.