سیاوش درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز

بهره‌برداری از واحد RTO پتروشیمی تبریز

«سیاوش درفشی» مدیرعامل پتروشیمی تبریز از بهره‌برداری پروژه زیست محیطی RTO به منظور جمع‌آوری و امحای گازهای آلاینده واحد ABS با هزینه‌ی ۶۴ میلیارد تومانی در دو هفته‌ آینده خبر داد.
کیسه های پلاستیکی

تولید کیسه های پلاستیکی نانویی با ویژگی تجزیه زیر ۵ سال

یک شرکت فناور داخلی موفق به طراحی و تولید انواع کیسه های نانویی زیست تخریب پذیر با ویژگی زمان تجزیه زیر پنج سال شده است، محصولی که به گفته یک مسئول این شرکت، با مشکل عدم توجه سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین تامین مواد اولیه گران مواجه است.