پلاستیک

اولین نشست رسمی هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک

اولین نشست رسمی هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک استان تهران با حضور مهرداد صادقی نکو، مهدی باستان فر، حمید شمسایی، سلمان قنداقساز و علی حیدری برگزار شد. در این نشست نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تدوین شد تا یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در هفته های اخیر رفع شود.

لزوم بازنگری در شاخص های سهمیه بندی بهین یاب

اعضای کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با تاکید بر ضرورت افزایش نقش تشکل ها در تصمیم گیری های اثرگذار دولتی، در زمینه روند افزایش قیمت پی وی سی و کاهش سهمیه های بهین یاب واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر کردند.